Viktigt att veta inom bygg och anläggning

När du jobbar inom bygg eller anläggning är det viktigt att hålla koll på sin kropp och arbetsmiljön. Får du en arbetsskada är det du som måste lida med denna, och kanske hela livet. Vad är vibrationsskador och varför är detta så vanligt?

 

 

Vare sig du jobbar som byggare eller med väg- och asfalt krävs det verktyg, material och maskiner som förenklar och effektiviserar ditt jobb. Med ett portabelt förråd kan du ha med dig allt var du än jobbar för tillfället, hitta din skräddarsydda container på containertjänst.

 

En levande arbetsplats med konstanta förändringar

 

På Arbetsmiljöverket går det att läsa om hur byggnads- och anläggningsarbeten är levande byggplatser med ständigt skiftande förutsättningar. Det gör att byggherrar och arbetsmiljösamordnare måste ta ett stort ansvar för att alltid ha koll på den givna arbetsmiljön. Detta gäller också för alla arbetsgivare som är med i ett bygge. Det är viktigt att:

 

  • Skapa möjligheter för en god arbetsmiljö redan vid planeringen och projekteringen av en byggarbetsplats
  • Genomföra byggnadsarbetena med hjälp av god planering, samordning och uppföljning med fokus på arbetsmiljö och säkerhet
  • Tänka på byggnadens eller anläggningens behov av drift och underhåll, samt behov som kommande arbetsplatser i byggnaden kan komma att ha.

 

(Källa: Arbetsmiljöverket)

 

När du jobbar inom till exempel bygg är risken för att du drabbas av vibrationsskador större än i någon annan bransch. Dessutom har denna skada ökat på senare år. Men vad är det som sker och hur går det att förbygga att man skadas?

 

Händer domnar bort vid vibrationsskada

 

I en artikel i Sveriges Radio går det att läsa om hur Arbetsmiljöverket, läkare inom arbetsmedicin och andra tror att mörkertalet för antalet som drabbats av vibrationsskador är stort. Den som är drabbad känner att händerna börjar domna bort och att fingertopparna blir vita när det är kallare ute och hög luftfuktighet. Det sticker i händerna och det blir svårt att jobba eftersom händerna är bortdomnade eller gör väldigt ont. En rätt så obehaglig skada att drabbas av med andra ord. Kort sagt leder vibrationsskador till allt från svår smärta till att både motorik och känsel försämras kraftigt.

 

Orsaken till vibrationsskadorna

 

Med vad är det som orsakar dessa skador? Jo, det är framförallt år av arbete med just maskiner och verktyg som vibrerar. Det kan vara bilningshammare, borrmaskiner och vibrerande sågmaskiner. Man beräknar att hela 350 000 personer i Sverige är utsatta för dessa typer av vibrationer under en fjärdedel av arbetstiden på jobbet. De som drabbas värst är inte så konstigt just byggarbetare, snickare och maskinreparatörer. Skador på blodkärl i fingrarna ger den vita färgen och nervskadorna orsakar smärtor som kan vara mer eller mindre svåra att behandla.

 

På Arbetsmiljöverket menar man att exponeringen för vibrationer under lång tid har ökat i och med att det har blivit vanligare med mindre varierande arbetsuppgifter, till exempel på byggen – Sveriges Radio

 

Samtidigt går det att läsa i både Sydsvenskan och Dagens Nyheter om utbrett svartjobb inom byggindustrin, enligt företagarna själva. Läs mer om detta i de olika artiklarna som det länkas till ovan.