Verktyg med säkerhetsbrister

Vinkelslip i arbeteEtt arbete i hemmet eller i jobbet kan aldrig bli bättre än de verktyg sin används. Detsamma gäller säkerheten. Därför är det oroande att i princip alla vinkelslipar och cirkelsågar har säkerhetsbrister, enligt en rapport från Arbetsmiljöverket.

Det brukar heta att man får vad man betalar för. Det sägs ofta när man talar om verktyg. Men det verkar inte gälla när det handlar om vinkelslipar och cirkelsågar. Oavsett om man köper den billigaste varianten från Clas Ohlsons eget märke, eller en dyr från Makita eller Milwaukee, så kommer den att ha brister i dokumentationen eller säkerheten.

Arbetsmiljöverket har testat tio modeller av vinkelslipar, och lika många cirkelsågar, med avseende på hur dessa uppfyller kraven för denna typ av verktyg. Resultatet av testet är nedslående: man upptäckte brister i 30 % av kraven för vinkelslipar och 19 % av kraven för cirkelsågar. Samtliga modeller hade minst en brist, och det fanns inget samband mellan pris och säkerhet.

Vibrationer, buller och dokumentation

Felen kunde vara av olika slag. Det vanligaste felet på cirkelsågar vad att de hade symboler som inte förklarades i dokumentationen. Tre av tio testade sågar hade också för höga vibrationsvärden jämfört med vad som angavs i manualerna, och i lika många fall gick skydden sönder när verktygen användes.

När det gällde vinkelsliparna hade alla verktyg som testades felaktigt angivna vibrationsvärden, ibland angavs mindre än hälften av vad som uppmättes i testet. Även bullervärdena var för lågt angivna för åtta av de tio testade vinkelsliparna. Andra säkerhetsbrister var skydd med fel vinkel, och maskiner som startade oavsiktligt när strömmen slogs på. Mer om testet finns att läsa här.

Vibrationer kan ge upphov till skador som märks direkt, eller som kommer smygande och på sikt orsakar stora problem, bl.a. vita fingrar. Om dokumentationen brister blir det svårt för arbetsgivare och arbetsledare att göra korrekta riskbedömningar. Dålig dokumentation kan alltså leda till en större risk för skador.