Utbildning och kompetens för lagerarbete

Vad är det som krävs och ger kompetens för arbete inom lager och vad är det man behöver tänka på? Kvalifikation och olika kunskaper inom området är grundläggande och avgörande.

Som lagerarbetare krävs vissa behörigheter och kunskap kring olika maskiner, olika verktyg och säkerhet. När det gäller utbildning så finns det vissa grundläggande kompetenser. Dessa krav och behörigheter lägger grunden för ansvar och självständighet inom arbetet samt kunskap inom riskbedömning. När man arbetar på lager har man ofta olika arbetsuppgifter som att exempelvis köra truck, ta hand om varor och leveranser samt ett ansvar över kontrolluppgifter och registreringar. Det finns olika typer av truckar som därmed innebär en variation av arbetsuppgifter. Arbetet vid truckkörning kräver en planering och granskning för att kunna ha en ordningsam och säker miljö. Hantering av tunga varor sker med olika truckar och vissa andra hjälpmedel som kranar men kan självklart också kräva fysisk hjälp. En fysiskt bra form är därmed avgörande samt kunskap kring ergonomi. På plats används som sagt även andra verktyg och maskiner som hjälp när man behöver göra tunga lyft eller transportera varor och gods inom ett område. För kompetens och behörighet för lagerarbetaren gäller:

  • Gymnasiekompetens (inget krav på högre utbildning)- all högre utbildning är dock meriterande.
  • Alternativt: Komvux Yrkesutbildning
  • Körkort B (oftast krav, annars merit/kvalifikation).
  • Truckkort (krav)
  • En fysiskt bra form och mentalt ansvarstagande

Säkerhetstänk och utrustning

Utbildningarna och behörigheterna lägger en plattform för trygghet inom arbetet. Arbetsmiljön runtomkring kräver ett säkerhetstänk och särskilda kunskaper som man får med sig från sina behörigheter och utbildningar. Säkerhetstänk erbjuds även ständigt på plats och lärs ut på arbetsplatsen för att effektivt underhålla en säker arbetsmiljö. Skyddshjälm och hörselskydd är utrustning som kan behövas och finns alltid nära till hands. Kunskaper kring att arbeta med rätt produkter och maskiner för syftet ligger även i fokus här. Lagerarbete är mycket lärorikt och innehåller kunskap på flera olika nivåer såsom administration, logistik, inköp och godshantering. Som lagerarbetare är man service inriktad och har ett organiserat arbete med variationer i arbetsuppgifterna, därav är självständighet och ansvar väsentligt. Att jobba både i grupp och självständigt ger en flexibilitet och rörlighet samt ett starkt ansvarstagande gentemot arbetet man utför.