Trygga arbetsplatser inom lager och transport

Anställda inom transport, partihandel och lagerarbete är lika utsatta när det kommer till risker i arbetet som byggarbetare. Det finns dessutom studier som bevisar att allt för många arbetsplatser har brister inom säkerheten. Rätt maskiner och planerade säkerhetsåtgärder kan dock minska riskerna inom branschen.

Inom lager- och transportarbete finns en hel del aspekter som ur ett säkerhetsmässigt perspektiv bör ses över för att garantera personalens trygghet. Stora maskiner och tunga gods kan lätt leda till olyckor som till exempel kollisioner mellan truckmaskiner eller andra typer av situationer som innebär risker för de anställda. Det är av stor vikt att företag ser över arbetsplatsens säkerhet på alla plan; allt från maskinernas skick till planeringen av arbetsområdet.

Prioritet av säkerhet

Huruvida säkerhetsåtgärder anammas av företag inom branschen är svår att säga, men det finns företag inom industri och tillverkning som värnar mer än andra om säkerheten på arbetsplatsen. Ett exempel är Linde Material Handling som idag är en av marknadens största leverantörer inom truckindustrin. På hemsidan linde-mh.se återkommer frasen ”säkerheten först” flera gånger, vilket i praktiken innebär att säkerhetsarbetet prioriteras när det kommer till Lindes produktutveckling. Företagets fokus inom utveckling och tillverkning är med andra ord att ta fram lösningar som skyddar både förare och gods.

I samband med en av Arbetsmiljöverkets inspektioner av svenska arbetsplatser sammanfattade arbetsmiljöinspektören Klas-Åke Sibgård resultatet såhär:

”Det är inte rimligt. Lagerarbete behöver göras säkrare” läs mer här.

Studier hade nämligen visat på tydliga behov av att ge säkerhetsaspekten en mer central roll inom partihandel, lagerarbete och transport. Statistiken visade att åtta av tio svenska arbetsplatser har tydliga brister när det kommer till arbetsmiljön. Det innebär i klarhet att fler företag bör ta till samma typ av säkerhetsåtgärder som Linde vidtagit. Ett positivt inslag är dock möjligheterna för yrkesutövare att lära sig mer om säkerhet via facken. Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd erbjuder bland annat kurser inom säkerhet samt självtester online där den anställde kan se hur pass ”säker” den är i jobbrutinerna på arbetsplatsen.