Rätt byggställningar kan minska olyckor på arbetsplatser

Att byggarbetare har ett riskfyllt arbete är ett känt faktum, men med rätt åtgärder och förebyggande kan många olyckor undvikas. Ett exempel är byggställningar som allt för ofta inte är tillräckligt säkra och det bör vara en prioritet hos företag att använda installationer som uppfyller säkerhetskraven.

Bristfälliga byggställningar på arbetsplatser uppfyller sällan kraven på att vara tillverkade i hållbart och tåligt material. Med rätt material blir de flesta konstruktioner inom exempelvis byggbranschen ett bättre skydd för hantverkare och arbetare. Gå gärna in på https://www.trappverket.se/ där du kan läsa närmare om aluminium som material i byggkonstruktioner. Materialet är nämligen starkt, lätt och korrisionsbeständigt, vilket skapar goda förutsättningar vid till exempel tillverkning av ramper, trappor och arbetsplattformar. Resultatet blir till mycket att påminna om stålkonstruktioner, men med aluminiumets alla gynnsamma egenskaper.

Vem har ansvaret för byggställningar?

På Arbetsmiljöverket finns tydlig information kring vem som bär det yttersta ansvaret för ställningar inom bygg-, logistik,- och industribranschen. Begreppet ”ansvar” är dock av bred karaktär och inom området bör olika typer av ansvar tas i beaktning, men oavsett ansvarssekton gäller det för företag och arbetsgivare att garantera personalens säkerhet. Det görs bland annat genom att endast använda byggställningar som uppfyller Arbetsmiljöverkets säkerhetskrav gällande ställningar. En byggställning likt den som går att se på den här bilden, är knappast godkänd utifrån branschkrav och föreskrifter.

Tillbehör som stjälper mer än hjälper

I samband med en arbetsplatsolycka 2018 uppkom stark kritik gällande användandet av buntband vid fästning av väderskydd i byggställningar. En byggställning med måtten fem våningar hög och 30 meter till bredden rasade nämligen i Göteborg, vilket byggnadsrepresentantner snabbt kunde konstatera hade att göra med buntband. Användandet av buntband vid riggande av byggställningar är tämligen vanligt i branschen, framför allt då det gör det enklare för arbetarna att jobba. Buntband är godkända så länge fästandet sker utifrån en korrekt bedömning av vindfång och tyngd. Det är dock högst angeläget att ta fram tydligare regler gällande användandet av den här typen av tillbehör som genererar en större risk på arbetsplatser.