När omklädningsrum är ett krav

Omklädningsrum förknippas kanske framför allt med sportanläggningar, gymnastikhallar och liknande. Men på många arbetsplatser är det ett krav att det ska finnas omklädningsrum med klädskåp. Annars hotas arbetsgivaren med vite.Vårdpersonal i omklädningsrum

Inom flera branscher är det viktigt att det finns omklädningsrum med dusch där de anställda kan byta om före eller efter jobbet, och också förvara sina kläder och övriga tillhörigheter säkert när de inte jobbar. Klädskåp hittar du hos Witre.

En arbetsgivare som är verksam i en bransch där arbetet är ”smutsande och svettdrivande”, och framför allt om det finns risk för smitta, måste tillhandahålla omklädningsrum, enligt Arbetsmiljöverkets regler. Reglerna i sin helhet finns att läsa här. Verksamheter som omfattas av dessa regler är bl.a. hemtjänst, restaurangbranschen, räddningstjänst, och flera arbeten i byggbranschen.

Omklädningsrum för kvinnliga anställda

Det är också viktigt att det finns separata omklädningsrum för män och kvinnor, vilket den här filmen från målarnas fackförbund visar. Det gäller framför allt om samtliga anställda måste kunna byta om eller duscha samtidigt.

En som har arbetat för rätten till ett eget omklädningsrum är Åsa Byström, Kalmars enda heltidsanställda kvinnliga brandman. Hon har belönats för detta med kommunens jämställdhetspris. Läs en intervju med Byström i 24 Kalmar. Där framgår det att man i den nya brandstationen i Kalmar har ett väl tilltaget omklädningsrum för kvinnliga brandsoldater, klart överdimensionerat med tanke på kvinnornas antal i dagsläget. Detta ska dock ses som en investering för framtiden. Förhoppningen är att locka fler kvinnor till yrket, bl.a. genom tydliga planer med arbetsuppgifter som är lämpliga för gravida brandsoldater.

I andra branscher ser det sämre ut. I Ystad har en restaurang fått besök av Arbetsmiljöverkets inspektörer, som påtalat att det även på en restaurang måste finnas skilda omklädningsrum för män och kvinnor.