Farlig tillvaro som gör det självare

Att fixa med hemmet på egen hand är något av en folkrörelse i Sverige. Men det finns risker med detta. Statistiken visar att den som sätter igång med ett projekt hemmavid ofta måste uppsöka akuten.

Att riva en vägg, bygga en veranda eller sätta in ett fönster verkar lätt när man läser om det på nätet, eller ser det göras i ett tv-program. I verkligheten är det dock inte helt ovanligt att hemmafixare skadar sig. Enligt statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap besöks de svenska akutmottagningarna av 25 500 personer per år som har skadat sig när de reparerat eller gjort någon form av underhållsarbete i sin bostad på fritiden. De vanligaste formerna av skador är att man skadar sig vid huggning, skärning eller sågning, får splitter eller ett annat främmande föremål i ögat, eller att man ramlar från en stege eller från ett tak. De farligaste verktygen är i tur och ordning såg, vinkelslip och kniv. Även om det finns brister i dokumentationen som följer med många verktyg skulle många olyckor undvikas om användarna läste manualerna ordentligt innan de satte igång. Dessutom kan det vara svårt att få ersättning för skadan från sitt försäkringsbolag om man inte har följt säkerhetsföreskrifterna.

Men det är inte bara verktygen som är förenade med vissa risker. Detsamma gäller materialen, och därför är det viktigt att använda adekvat skyddsutrustning, som skyddsglasögon. Hörselskydd är också viktigt, även om det står i manualen att maskinens bullervärde ligger under den skadliga nivån. Det är nämligen inte säkert att det angivna värdet stämmer.

Den farligaste tiden på året är semestern. Det är då som de flesta skadar sig. Så har det varit i åtminstone tio år, om man ska tro den här artikeln. Räknar man samman alla semesterskador – inte bara sådana som sker i samband med renoveringar – uppgår kostnaden för dessa till 40 miljarder kronor, enligt MSB.

Elektriska arbetenNedbrunnet hus

Den farligaste formen av hemmafix är troligen det som har med elektriska installationer att göra. Dessa är en vanlig orsak till bränder. Även arbeten som gjorts av utbildade elektriker kan vara farliga, om elektrikern har varit slarvig, och därför är det viktigt att göra en elbesiktning när man flyttar in i en ny bostad. Mer om detta finns att läsa på Elsäkerhetsverkets sajt.

Exempel på farliga lösningar, som tyvärr inte är ovanliga när det kommer till elinstallationer, är följande:

  • Infällda spotlights i tak, utan det nödvändiga utrymmet som krävs för att leda bort värmen som bildar. Om lampan fästs direkt i en träregel torkar den ut den, och kan till slut antända det torra träet.
  • Gamla lampor där stickpropparna byts ut till jordad modell. Dessa kan bli strömförande när säkringen inte löser ut.
  • Ojordade apparater i badrum, eller apparater som inte har tillräckligt skydd mot fukt.
  • Feldimensionerade kablar, som inte klarar den belastning som de utsätts för. De an börja brinna, framför allt om man använder apparater som drar mycket ström, som strykbrädor, vattenkokare och annat som utvecklar värme.
  • Ojordade eluttag i köket.