Digital personalliggare sparar mycket arbete

Kraven har skärpts på att det ska finnas personalliggare på bl.a. byggarbetsplatser. Men det betyder inte att allt måste antecknas på fysiskt papper. Det finns digitala lösningar, som sparar mycket arbete.

Att föra en personalliggare är numera obligatoriskt inom flera branscher, bl.a. i byggbranschen. En personalliggare måste dock inte vara ett fysiskt föremål. Vanligast idag är att liggaren är en dosa där de som arbetar registrerar sig medByggarbetsplats

Nuba.se tillhandahåller en tjänst där alla som arbetar på ett bygge kan rapportera sina arbetsuppgifter, och också stämpla in och ut via appen, en nfc-tagg eller på sms. Det ger flera fördelar.

  1. De anställda kan skriva anteckningar som automatiskt kopplas till deras aktuella arbetspass.
  2. Positionen anges automatiskt vid in- och utcheckning.
  3. De anställda kan se sitt arbetschema, samt den tid som de har arbetat.

Nuba kan också påminna de anställda om de glömmer att checka ut, alternativt automatiskt checka ut dem om de lämnar arbetsplatsen. Det går också att sätta ett klockslag då användarna ska checkas ut om de inte redan har gjort det.

Krav på personalliggare

Kravet på personalliggare på alla byggen infördes 1 januari 2016. Redan innan dess var det ett krav på frisersalonger och restauranger. Syftet var att minska svartarbetet, skriver P4 Halland. Kravet gäller för alla arbeten där entreprenörssumman överstiger fyra basbelopp exklusive moms. Det motsvarar 180 000 kronor, skriver Göteborgsposten. Arbeten av denna storlek måste också anmälas till Skatteverket innan de sätter igång. Skatteverket kan ta ut en kontrollavgift på:

  • 2500 kronor om en person arbetar utan att vara registrerad i liggaren.
  • 12 500 kronor om det inte finns någon liggare.

Detta gäller om Skatteverkets kontrollanter ar gjort en kontroll, och något inte stämmer vid kontrolltillfället.

Troligen kommer personalliggare att införas i fler branscher framöver. Skatteverket är mycket nöjda med de effekter kraven har haft i de branscher där de har införts, säger Magdalena Andersson till Svenska Dagbladet. Anledningen till detta är att det är enkelt för myndigheterna att kontrollera elektroniska personalliggare. Om dessa planer skulle bli verklighet berörs 8500 företag i branscherna fordonsservice, skönhets- och kroppsvård, och grossister inom livsmedel och tobak.