6 enkla punkter för fönsterrenovering

Många tycker att det är tråkigt att renovera fönster, men framförallt tidsödande. När det väl ska göras så behöver det dock göras ordentligt. Tips är att anlita professionell hjälp om du är osäker, men det går alldeles utmärkt att renovera själv också.

Ska du renovera fönster hemma? Det går att göra själv, men något som bör övervägas är ifall det är mer gynnsamt att anlita ett proffs på fönsterrenovering från början. Men visst ska du inte rädas att våga pröva själv om du vill testa, nedan följer en lista med sex stycken tips som är inspirerade av Vi i Villas guide på ämnet.

Så här renoverar du fönster

  1. Enklast är ifall det är möjligt att lyfta ur fönsterbågarna och sedan placera dem på en plan yta. För att göra arbetsytan så jämn som möjligt bör man montera bort vinkeljärn, fönsterreglar och gångjärn – i princip allting gjort av metall. Spänn sedan fast fönstret med hjälp av tvingar.
  2. Titta så att inga rötskador syns i i trät. Finns det synbara skador bör kittet tas bort och man bör även byta ut glasrutan. Kittet tas enklast bort med en handöverfräsmaskin utrustad med en notfräs. Fräsmaskinen kommer att fräsa bort kittet och även de stift som finns fastsatta i glasrutan. När detta utförs bör man använda skyddsmask då äldre årsmodeller av kitt kan innehålla cancerframkallande asbest. Om det redan verkar för svårt så kan man alltid [anlita proffs för fönsterrenovering] och rådgivning.
  3. Om allting är rätt utfört är det dags att lyfta ur glasrutan. Märker man något motstånd bör man hitta var kittet inte släppt helt och försöka få bort resterande. Rengör sedan rutan ifrån färg och kittrester. Detta gör man lättast med rakbladsskrapa. Slå sedan in glasrutorna i papper med nummer på så de inte skadas och du vet hur de ska sättas tillbaka.
  4. Färgen ska nu tas bort ifrån bågen och då kan man använda sig av en blåslampa eller varmluftspistol. När bubblor bildas kan man skrapa av färgen.
  5. Lägg ned glasrutan i urfasningen. Nu när glasrutan är på plats använder man sig av fönsterstift som spikas fast med max 20 cm mellanrum på sidan av bågen. Använd en fönsterstiftshammare när detta utförs. Lägg sedan ett lager kitt på glasrutan så att glaskanten och stiften täcks.
  6. Sist men inte minst kan fönstret målas. Använd först markeringstejp, grundfärg och täckfärg.

Hoppas dessa simpla steg hjälpte några gamla fönster att glänsa och se ut som nya igen! Om man har utfört detta på rätt så behöver man inte oroa sig över huruvida proffs för fönsterrenovering måste anlitas eller inte utan det går att lösa på egen hand.